Riffeldicipliner

Kortdistance

Kortdistancen skyder vi med riffel i kaliber 22, og med luftriffel. Foreningen har våben, høreværn og øvrigt udstyr man kan låne.

I sommersæsonen skyder vi på Københavns Skyttecenter (KSC) på Amager. Det er udendørs kal. 22 på 50 meter bane. Der kan skydes liggende, stående og knælende, og der er forskellige hjælpemidler til de enkelte stillinger.

Der skydes mod et moderne, elektronisk markeringsanlæg. Det betyder, at skiven, man skyder mod, også bliver vist på en skærm, der står ved siden af skytten, hvor skuddene markeres. Herefter laves der et print af skydningen med resultatet. Resultaterne bruges til at måle en skyttes dygtighed med efterfølgende klassificering.

En serieskydning består i starten typisk af et antal prøveskud samt 20 gældende skud, enten skudt liggende eller med 10 skud liggende og 5 skud i henholdsvis stående og knælende, senere af 30, 60 eller 120 skud. Resultatet bliver ført ind i vores resultatbog, hvor samtlige skytter er opført. Man bliver sat i klasse med jævnbyrdige skytter.

Vil man have flere udfordringer, kan man vælge Dansk Skytte Unions discipliner, hvor man skyder serier med 30 eller 60 liggende, Halvmatch med 20 skud eller helmatch med 40 skud i henholdsvis liggende, knælende og stående..

I vintersæsonen træner vi i DGI byen ved Hovedbanegården. Det er indendørs på 15 meter baner, hvor vi skyder med kal. 22 eller luftriffel. Der kan skydes stående med eller uden støtte, og en serieskydning består i starten typisk af 20 skud, senere af 30 eller 40 skud.

Der skydes på papskiver og ved hjælp at et skivetræk kører skiverne ud på 15 meter, og hjem igen til standpladsen. Efter skydningen bliver skiverne talt sammen, og resultatet bliver noteret i bogen som nævnt ovenfor.

Når vi træner vil der altid være  instruktører/trænere til stede til at hjælpe skytterne, uanset om det er en ny skytte eller "en gammel skytte".

Træningstider fremgår af vores kalender du finder her

 

 

Langdistance 

Langdistancetræning foregår sædvanligvis onsdage kl. 17-20 og lørdage kl. 10-13.

Hvis du er ny og kun lige har deltaget i Skyttekortkursus, eller skal låne en riffel af os, skal du møde op på en af den lørdage, hvor der er træner tilstede. Se datoer under træningstider.

Langdistanceskydning foregår på enten 200 m eller 300 m, og i begge tilfælde skyder man på elektroniske markeringsanlæg, der viser skuddenes placering på skiven.

Man skyder forskellige programmer, afhængig af alder og klasse, enten liggende skydestilling, eller ”tre stillinger”, dvs liggende, knælende og stående.

 

 

Joomla templates by a4joomla