Pistoldicipliner

I vintersæsonen skyder vi i DGI-Byen (Skyttehuset) med kaliber .22 pistol eller luftpistol. Det er indendørs på 10 og 15 meter baner. 

En serieskydning i vintersæsonen består i typisk af et antal prøveskud samt 30 gældende skud, dvs at man typisk bruger 50 skud på en træning. Der skydes på papskiver og ved hjælp at et skivetræk kører skiverne ud på 10-15 meter, og hjem igen til standpladsen. Resultatet bliver ført ind i vores resultatbog, hvor samtlige skytter er opført. Man bliver sat i klasse med jævnbyrdige skytter.

Foreningen har våben, som man kan låne, indtil man selv ønsker at købe eget våben (dog tidligst når man har været medlem af foreningen i 2 år). 

I sommersæsonen skyder vi på Københavns Skyttecenter (KSC) på Amager. Det er udendørs på 25 meter bane. Her er der mulighed for at skyde med kaliber .22, kaliber .32, kaliber .38, kaliber .357 samt 9 mm pistol, og vi prøver jævnligt at gennemføre en enkelt af de nedennævnte discipliner i forbindelse med træningen.

I sommersæsonen, når vi skyder en af de forskellige discipliner, bruger man 60 skud til selve disciplinen, og hertil kommer så 10-15 prøveskud. Som for vinterskydningerne registrerer vi også her resultaterne for de enkelte skytter.

Når vi træner vil der altid være uddannede instruktører/trænere til stede til at hjælpe skytterne, uanset om det er en uerfaren skytte eller en mere erfaren skytte.

 

Pistoldiscipliner - 25 meter

Standardpistol kal. 22 Dansk Skytte Union.

5 prøveskud
4 * 5 skud præcision på 150 sekunder (drejeskive - skiven er fremme i 150 sekunder i alt)
4 * 5 skud på 20 sekunder (drejeskive – skiven er fremme i 20 sekunder i alt)
4 * 5 skud på 10 sekunder (drejeskive – skiven er fremme i 10 sekunder i alt).

Sportpistol/Grovpistol Dansk Skytte Union.

5 prøveskud (på præcisionsskive)
6 * 5 skud præcision på 300 sekunder
5 prøveskud (på duelskive)
6 * 5 skud duel (drejeskive, hvor skiven er væk i 7 sekunder og fremme i 3 sekunder, fem gange i alt. Der skal afgives ét skud, hver gang skiven er fremme).

Grov- og finpistol DGI

5 prøveskud (på præcisionsskive)
2 * 5 skud præcision på 150 sekunder.
5 prøveskud (på duelskive)
3 * 5 skud duel (drejeskive, hvor skiven er væk i 7 sekunder og fremme i 3 sekunder, fem gange i alt. Der skal afgives ét skud, hver gang skiven er fremme).
2 * 5 skud tempo på 10 sekunder (drejeskive - skiven er fremme i 10 sekunder)

 

Terrænskydning DGI.

Er der interesse for det,  arrangerer vi af og til i sommersæsonen terrænskydning på pistol. På disse dage har vi en bane til rådighed hele dagen, og vi sætter så et antal poster op med forskellig sværhedsgrad og med varierende skydestillinger fra gang til gang. 

Pistolterræn er en meget populær disciplin inden for pistolskydning, og vi håber derfor, at mange møder op for at lære denne disciplin at kende og for at træne.

At skyde pistolterræn er en meget social disciplin, da man går sammen i grupper på op til fem personer.

Der er ikke så langt mellem stationerne på vores terrænbane, men vi lægger alligevel op til en dag med hygge, medbragt kaffe og mad. Det er det meste af en dag, vi har banen til rådighed, og derfor skal vi hygge ind imellem skydningerne. 

 

Falling target Dansk Skytte Union.

For at skyde Falling target kræves det, at du er rutineret pistolskytte. Brug af sikkerhedsbriller er obligatorisk for alle, der opholder sig på banen.

Specielt for Falling target gælder det, at der kun må skydes med rundnæset ammunition.

Reglement for Falling target: 
Falling target går ud på at skyde på nogle plastic/gummi skiver, som vælter, når de bliver ramt. Man skal få dem alle til at vælte på kortest mulig tid. Tiden bliver målt med en elektronisk timer, som måler helt ned i 1/100 sekund. Der kan skydes på forskellige afstande, og man kan med stor fordel have magasiner, som kan indeholde mere end 5 patroner. Der må også genlades. Tider over 20 sekunder bliver ikke målt, men bliver sat til 20 sekunder.

Har du lyst til at skyde Falling target, så kontakt pistoludvalgsformanden.

Der er begrænsninger på, hvor mange den kan deltage i Falling target på én dag. Dette skyldes, at der bliver for lang ventetid, hvis vi er over 12 personer.

 

Tjenestepistol Dansk Sportskytte Forbund.

Tjenestepistol er opdelt i to halvdele à 3 serier med 10 skud i hver serie, i alt 60 skud - en duelserie og en temposerie.

Duelserier.

  • 1. serie: 10 skud i et skivepar, duelprogram
  • 2. serie: Som 1. serie
  • 3. serie: Som 1. serie.

Temposerier

  • 4. serie: 10 skud i fem skivepar, 15 sekunder
  • 5. serie: Som 4. serie
  • 6. serie: Som 4. serie

 

 

IPSC Dansk Sportskytte Forbund

IPSC er en meget aktiv skydeform, IPSC Mottoet lyder Diligentia, Vis & Celeritas (DSV) og handler om Akkuratesse, Kraft & Hastighed.

I modsætning til de fleste andre skyde discipliner handler IPSC om at balancere præcision og tid for at opnå det bedst mulige resultat.

IPSC er bestemt en disciplin for erfarne skytter og kræver da også en separat licens. Mere om IPSC kan findes på http://www.dsf.dk/discipliner/ipsc

 

 

Joomla templates by a4joomla