Foreningens sang

Melodi: Napoleons march over alperne

Der står sol over eng i den gulnede høst,
søen sig kruser under Amagers kyst.
Der er stille, javel,
men nu høres et smeld,
under ekko for voldenes skærmende skjel.
Blånende røg hen over græsset bær',
latter og spøg fra kammeraters hær.
Det er jubel og fest,
det er glæden til gæst,
Det er os, som vi færdes i solskin og blæst!

 

Når din riffel Du løfter og kryster den tæt,
peger mod målet, mod den dårende plet,
når det smeldende skud,
når det pilsnare bud,
blot ved fingerens tryk farer rammende ud,
hører Du da i hjertet ej en røst:
Dette er mere dog end leg og lyst!
Røgen hvirvler vel hen,
kuglen bliver igen!
Det er viljens triumf! Det er gerning for mænd!

 

Danske skytte! Du fatter din gerning vel ret?
Målet sig viser som den klareste plet:
Du skal stå som en mand,
Du skal værge dit land,
når det trues og trænges på afgrundens rand:
Riflen i hånd, hver mand med viljen stærk!
Fædrenes ånd vil følge sønners værk!
Danmarks vænge og vang,
hvor som yngling Du sprang,
skal du skærme ved dåd! Luren kalder en gang!

 

Sv. Kjeldskov.